Septinių talpų monitoringo įranga – Lokaset 20

Septinių talpų monitoringo įranga – Lokaset 20 – tai prisipildymo signalizacija naudojama atsikurtuvuose ir nuosėdų surinkimo talpyklose.
Lokaset 20 yra jutiminiu būdu valdomas saugos įtaisas, kurį sudaro jutiklio blokas ir valdymo blokas. Kai jutiklis prisiliečia prie skysčio, valdymo blokas išsiunčia signalą: įsijungia raudona lemputė, pasileidžia garsinis signalas ir išjungiama signalizacijos relė. Paspaudus užfiksuoto signalo mygtuką išjungiamas garsinsis signalas. Raudonai deganti lemputė ir toliau bus įjungta, o signalizacijos relė bus išsijungus, iki tol kol nebus pašalinta aliarmo priežastis t.y. jutikliai kontaktuos su skysčiu. Aliarmas yra įrengtas su 4 – 5 sekundžių uždelsimu, kad išvengti nereikalingų aliarmų, kuriuos gali sukelti purslai.

SET/LV jutiklis: Jutiklis ir prijungtas laidas yra įrengti su gedimus nustatančiu įtaisu, kuris gali lokalizuoti jutiklio grandinės gedimus. Įrangai reikalinga 230VAC (voltų kintamoji energija) srovė, pajungiama įprastu elektros lizdo kištuku. Prijungta monitoringo įranga yra įjungta, aliarmo relė yra parengties režime pvz, išsijungusi. Užsidegusi žalia lemputė rodo, kad įranga yra įjungta.

Pastaba! Signalizacijos negalima naudoti instaliacijoms vietovės, kuriose gresia žala aplinkai.

SET/LV ar SET/L jutiklis neturi būti įdiegtas vietose, kuriose gresia žala aplinkai.

Nerekomenduojama diegti SET/LV ar SET/L jutiklio sferose, kuriose yra garų, dūmų ar skysčių, sukeliančių koroziją pvz.: aromatiniai ir chlorinti angliavandeniliai (PVC), stiprios bazės ar rūgštys.

 

Susisiekite su mumis
Susisiekite su mumis el.paštu sales@tunetanken.com

  • Valdymo blokas su indikatoriumi.
  • Indikatoriaus lemputė ir garsinis signalas.
  • SET/LV jutiklis.

Specifikationer

Modeliai
SP Lokaset 20

Scroll to Top